Patroni 2019

SEJM ustanowił 2019 rokiem…Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Stanisława Moniuszki, Anny Walentynowicz, a także wydarzeń: Powstania Śląskiego i Unii Lubelskiej.

SENAT uchwalił 2019 rokiem… Marii Szymanowskiej, Matematyki, Ligi Morskiej i Rzecznej

w nawiązaniu do ROKU Matematyki

„Liczydło rozwija samodzielność, oszczędza nerwy nauczycielowi…” #PatrimoniumLink w komentarzu

Opublikowany przez Polona Sobota, 5 stycznia 2019

SEJM

 • Patronem roku 2019 został Gustaw Herling-Grudziński – jeden z najwybitniejszych.
  polskich pisarzy XX wieku – eseista, krytyk literacki, dziennikarz i żołnierz. Był więźniem obozów koncentracyjnych i Gułagu. Na podstawie wspomnień z radzieckiego obozu napisał słynną książkę Inny świat. Jak przypomniano w uchwale „Losy i twórczość Gustawa Herlinga -Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”. 20 maja 2019 r. – 100. rocznica jego urodzin.
 • Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki.W tym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej (Halka i Straszny dwór).  Posłowie podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.
 • Anna Walentynowicz została kolejną patronką roku 2019. 15 sierpnia 2019 r. przypada
  rocznica urodzin tej wybitnej działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
 • W 2019 roku będą celebrowane także Powstania Śląskie – (1919, 1920, 1921) . Sejm wyraził tym samym „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”.
 • Została również uhonorowana przez posłów Unia Lubelska – dokument z 1569 roku powoływał unię polsko-litewską, kiedy w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko- litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem, „jedno nierozdzielne i nieróżne ciało” – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
  Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców. Unia była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

SENAT

 • W grudniu 2019 r. przypada 230. rocznica urodzin Marii Szymanowskiej, pierwszej zawodowej pianistki i kompozytorki o europejskiej sławie i – jak napisano – „niewątpliwie najwybitniejszej i najskuteczniej działającej ambasadorki kultury polskiej w latach dwudziestych XIX wieku”. „Dzięki niezwykłemu kunsztowi pianistycznemu i ekspresji artystycznej stała się powszechnie cenioną, wręcz podziwianą w całej Europie pianistką, występowała w największych europejskich salach koncertowych, a skomponowane przez nią utwory drukowały najbardziej prestiżowe wydawnictwa muzyczne. W czasie swoich tournée Maria Szymanowska rozsławiała też piękno muzyki ojczystej, wplatając w komponowane
  i wykonywane utwory elementy z polskiej tradycji muzycznej, wyrażające jej więź z polskością”
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki. Dnia 2 kwietnia 1919 r. w gmachu Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 osób – m.in. Stefan Banach, Leon Chwistek, Antoni Hoborski, Franciszek Leja, Otto Nikodym, Alfred Rosenblatt, Jan Śleszyński, Antoni Wilk, Stanisław Zaremba i Kazimierz Żorawski – założyło Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone później w Polskie Towarzystwo Matematyczne. „Mamy nadzieję, że Rok Matematyki zaowocuje jeszcze większym uznaniem polskiego społeczeństwa dla roli nauki, w szczególności matematyki, w rozwoju cywilizacji i gospodarki. Wzrost zainteresowania matematyką i studiowaniem tej dziedziny oraz rozwijanie związanych z matematyką umiejętności w działalności naukowej i zawodowej są niezwykle ważne, szczególnie w epoce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
 • 1 października 1918 roku powołano w Warszawie Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. Stowarzyszenie w 1924 roku przyjęło nazwę „Liga Morska i Rzeczna”, do której powróciło w 1999 roku. W setną rocznicę powołania stowarzyszenia, które rozpoczęło stuletni okres działalności Ligi Morskiej i Rzecznej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2019 Rokiem Ligi Morskiej
  i Rzecznej.
  Ideały przyświecające Lidze można określić słowami Eugeniusza Kwiatkowskiego wypowiedzianymi 8 lutego 1927 roku podczas uroczystości związanych z budową Gdyni: „Naród, który nie realizuje nowych koncepcji, który nie czuje rezultatu swoich wysiłków, który nie walczy i nie zwycięża – musi cofać się w rozwoju, musi być zepchnięty przez inne narody na niższy szczebel cywilizacji”.
  źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=0F76B4BAE3B9873EC12582CF004E602A
Skip to content