Instytut Reportażu

… i spotkanie z dziennikarką, pisarką, reporterką, biografką Angeliką Kuźniak