Przy drzwiach zamkniętych – (9.11-29.11)

„Biblioteka Narodowa rekomenduje zamknięcie lub znaczące ograniczenie działalności bibliotek wszystkich typów aż do czasu zatrzymania wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce.
Aby podtrzymywać proces edukacji biblioteki szkolne powinny działać w ograniczonym zakresie, zgodnie z dotyczącymi je przepisami ogłaszanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.(…)
Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line.
Wypożyczanie:

  • czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje,
  • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
  • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
  • o omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty

Zaleca się ograniczanie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory.”

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/

Przypominamy!

W sprawie wypożyczeń (m. in. zamawianie konkretnych tytułów) prosimy kontaktować się przez Librusa (kontakt: Anna Gierlak, Grażyna Gruza) lub mailowo (biblio27@wp.pl).
Nieustająco zapraszamy do kontaktu i na stronę 🙂

Biblioteka a zdalne nauczanie (zalecenia BN)

Skip to content