#2KANON 10! czyli KANON Czackiewicza c.d.n. ?

+ – 10 tytułów. Ważnych dla WAS. Kontakt mailowy lub przez librusa. Autor… tytuł …/ Tytuł …, reż. … Oczekujemy na Wasze propozycje :)