Uwaga! Patostreaming

Operon. Siewcy podkultury. Patologia transmitowana na żywo

„W niektórych kręgach popularność zaczęli zdobywać twórcy, których ambicją była szybka popularność budowana na kontrowersji oraz łatwa monetyzacja prezentowanych materiałów. W formule transmisji na żywo patostreamerzy odnaleźli swoje miejsce w sieci, które zapewniało im spełnienie aspiracji związanych z popularnością w szerokich kręgach. Opierając swoje transmisje na scenariuszach zakładających poniżające lub oburzające treści, patostreamerzy trafiają w gusta publiczności nie zawsze świadomej szkodliwości przekazu. Szczególnie narażona na destruktywny wpływ patostreamingu jest młodzież szkolna. Niewłaściwe wzorce zachowań i bulwersujące sytuacje przedstawione w formule ukierunkowanej na generowanie antagonizmów mogą prowadzić do zaburzonego postrzegania i rozpoznawania postaw moralnych.

Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska.

 

 

Skip to content