15 maja NOC MUZEÓW

Udostępniamy…

„(…) Noc Muzeów jest imprezą ogólnoeuropejską, jednak w Polsce – inaczej niż w pozostałych krajach Europy – biorą w niej udział nie tylko placówki związane z kulturą. Niemniej jednak to właśnie muzea cieszą się największym zainteresowaniem zwiedzających. Popularyzacja zbiorów sztuki jest zadaniem ambitnym i ważnym. Noc Muzeów ze względu na swoją specyfikę odbywa się w szczególnej, niepowtarzalnej atmosferze. Zapraszamy wszystkich do udziału. Tej nocy sztuka należy do nas!(…)”

https://www.um.warszawa.pl/nocmuzeow/

WYDARZENIE FB

Skip to content