O jesieni wiersze wybrane

 

Udostępniamy…
Poleca Minerva 

„Je­sień przy­cho­dzi za wcze­śnie.
Jesz­cze kwit­ną pi­wo­nie, jesz­cze
psz­czo­ły bu­du­ją ide­al­ne pań­stwo,
gdy na­gle na po­lach za­bły­sną
zim­ne ba­gne­ty je­sie­ni i ze­rwie się
wiatr”

Sześć przejmujących wierszy o jesieni, czyli wieczór z polską poezją

Może zechcielibyście podrzucić nam swoje wybory jesiennych wierszy do poczytania?

biblioteka@czacki.edu.pl

 

Skip to content