Większość Polaków lubi czytać książki.

Tak wynika z nowego badania CBOS

„W sierpniu fundacja CBOS przeprowadziła ankietę na reprezentatywnej grupie 1167 pełnoletnich mieszkańców Polski. Przedmiotem badania był stosunek respondentów do czytelnictwa i ich preferencje literackie. Ogólnym wnioskiem płynącym z sondażu jest to, że większość rodaków jednak książki lubi czytać.”

źródo: Niestatystyczny.pl

Skip to content