Barańczak na Polona

Udostępniamy info… wspaniała informacja
Poezja Stanisława Barańczaka na polona.pl
Książki dostępne online oraz do pobrania z polona.pl w formatach EPUB, MOBI i PDF:

„Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971”
„Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976”
„Zupełne zezwierzęcenie. Zeszyt znacznie zgryźliwszych, zakasujących zgryźliwością znany zbiorek „Zwierzęca zajadłość”, zapisków zniechęconego zoologa”
„Żegnam cię, nosorożcze. Kompletne bestiarium zniechęconego zoologa : od ameby do źrebięcia : z uwzględnieniem zwierząt rzadko spotykanych a nawet w ogóle nie spotykanych”
„Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995-1997”
„Korekta twarzy”
„Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985”
„Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986-1988”
„Geografioły: z notatek globtrottera-domatora”
„Biografioły. Poczet 56 jednostek sławnych, sławetnych i osławionych oraz Appendix umożliwiający człowiekowi kulturalnemu zrozumienie i zapamiętanie o co chodzi w 7 podstawowych utworach W. Szekspira”
„Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta”
„Sztuczne oddychanie”
„Wiersze prawie zebrane”

https://polona.pl/search/?query=bara%C5%84czak&filters=creator:%22Bara%C5%84czak,_Stanis%C5%82aw_(1946–2014)%22,category:ebooks,public:1,hasTextContent:0

Skip to content