Kolejne zmiany w spisie lektur. Matura 2023

Udostępniamy…

UWAGA!

W związku z pandemią w  lutym 2022 r. CKE poinformowała o zmianie wymagań egzaminacyjnych w 2023 i 2024 r.[aneksy do informatorów]
Aneks język polski PP
Aneks język polski PR

Z listy lektur obowiązkowych wykreślono aż 8 pozycji, natomiast dwie z nich (“Odyseja” oraz “Nie-Boska komedia”) przeniesiono do wymagań na poziomie rozszerzonym. (…)

„Lista lektur obowiązkowych na maturze w formule 2023 obejmuje aż 53 pozycje. W odróżnieniu od wcześniejszej podstawy programowej, w której lektur z gwiazdką było tylko kilka, tym razem na egzaminie trzeba się będzie wykazać znajomością kilkudziesięciu lektur obowiązkowych (a popełnienie rażącego błędu będzie błędem kardynalnym). Na pocieszenie warto zauważyć, że wiele lektur obowiązkowych na maturze 2023 jest omawiana we fragmentach, a przynajmniej 5 pozycji to lektury omawiane jeszcze w szkole podstawowej.”
Lektury – lista –  Matura 2023 i 2024

Skip to content