“Romantyzm pro! Romantyzm kontra!” – rozstrzygnięcie konkursu

Miło nam poinformować, że jury konkursowe przyznało 4 nagrody główne ex aequo. Laureatami w kolejności alfabetycznej zostali:
Miła Borcuch i Zofia Michałowska, Wojciech  Nowak , Hann  Szub, Jan  Waligóra i Maurycy Wocial.

Jury przyznało także 8 wyróżnień ex aequo (w kolejności alfabetycznej):
dla Jakuba Brannego, Julii Ciesielskiej i Dominiki Sztyk, Aleksandry Czachorowskiej i Łucji Jakubowskiej, Lidii Dombrowicz, Martyny Jurkiewicz i Pauliny Pietrzak, Magdaleny Lis i Oliwii Stankiewicz, Jacka Makowskiego, Melanii Mosz.

Nagrodzone i wyróżnione podcasty zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i na stronie MCI – Biblioteki
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.
Gratulujemy!
Iwona Kulpa-Szustak, Małgorzata Biszczuk i Anna Gierlak

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem werdyktu

Nagrodzone podcasty:
LAUREACI

Jan  Waligóra i Maurycy Wocial za erudycyjność wypowiedzi, bogactwo kontekstów i nawiązań oraz krytyczne ujęcie tematu

Miła Borcuch i Zofia Michałowska za oryginalną realizację z wykorzystaniem plastycznych tekstów kultury oraz wskazanie wątków romantycznych we współczesności;

Hanna Szuba za oryginalny pomysł polegający na wprowadzeniu słuchacza w romantyczny świat za pomocą wyobraźni

Wojciech Nowak za radiowy głos i profesjonalne radiowe brzmienie oraz profesjonalną ścieżkę dźwiękową

WYRÓŻNIONE podkasty:

Aleksandra Czachorowska i ŁucjaJakubowska za niebywałą energię, dystans, a także polemiczne ujęcie tematu;

Lidia Dombrowicz za dyscyplinę wypowiedzi, subiektywizm oraz przekazanie wielkiej miłości do romantycznej muzyki i literatury

Jacek Makowski za rozprawienie się z romantycznym wizerunkiem Kordiana

Julia Ciesielska i Dominika Sztyk za piękny radiowy głos, kulturę języka i przeprowadzenie słuchacza przez wiele zagadnień epoki romantyzmu

Magdalena Lis i Oliwia Stankiewicz za dostrzeżenie wielu analogii pomiędzy ideami romantycznymi a współczesnymi wydarzeniami w świecie

Jakub Branny za prowokacyjny ton wypowiedzi oraz wskazanie rozbieżności pomiędzy romantyczną kreacją a prawdziwymi biografiami wieszczów

Martyna Jurkiewicz i Paulina Pietrzak za wątki feministyczne oraz potępienie romantycznej hipokryzji w traktowaniu kobiet

Melania Mosz za cudowny radiowy głos i celowe wykorzystanie kontekstów filozoficznych

Skip to content