Lepiej(e) z Szymborską

Zapraszamy do zabawy w małe i bardzo małe wierszyki, czyli lepieje, limeryki, moskaliki, altruiki…