60. rocznica

Udostępniamy za „Przekrojem”
11 lutego wypada kolejna rocznica śmierci Sylvii Plath, jednej z najwybitniejszych współczesnych poetek amerykańskich. Mimo upływu czasu zainteresowanie jej osobą nie słabnie, budząc coraz żywsze dyskusje i kontrowersje. Burzliwe koleje życia Sylvii Plath, zakończonego tragiczną śmiercią, stworzyły mit, który często przesłania samą jej twórczość. (…)

https://przekroj.pl/kultura/sylvia-plath-teresa-truszkowska

Skip to content