Poetycko naubliżać

 

Czasami życie ciśnie…
Kropka nad ypsylonem (wiersz klasyka)
Edward Stachura

ty
kicie, ty kleju, ty gumozo, ty gutaperko, ty kalafonio, ty wazelino, ty
gliceryno, ty lokaju, ty lizusie, ty smoczku, ty klakierze, ty pozerze, ty
picerze, ty picusiu, (…)

źródło; https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/37125-edward-stachura-kropka-nad-ypsylonem.html

 

Czasami życie ciśnie…
Kropka nad ypsylonem (wiersz klasyka)
Edward Stachura

ty
kicie, ty kleju, ty gumozo, ty gutaperko, ty kalafonio, ty wazelino, ty
gliceryno, ty lokaju, ty lizusie, ty smoczku, ty klakierze, ty pozerze, ty
picerze, ty picusiu, (…)

źródło; https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/37125-edward-stachura-kropka-nad-ypsylonem.html

https://wyborcza.pl/7,175991,26572140,ty-kowboju-na-garbatym-koniu-z-lekcji-o-stachurze.html

 

 

Skip to content