W nauce pewne jest tylko jedno, że nie ma rzeczy pewnych.

Skip to content