Starzeję się, nie zrobiłem żadnego głupstwa przez ostatnie dwa lata.

Skip to content