Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i – jeśli to możliwe – wypowiedzieć kilka rozsądnych słów.

Skip to content