Drobnostek (w sztuce) nie należy lekceważyć, bo są one podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką.

Skip to content