W miarę zdawania egzaminów doszedłem do przekonania, że największa wyższość egzaminatora polega na tym, iż znajduje się po lepszej stronie stołu.

Skip to content