Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat.

Skip to content