Człowiek rzadko myli się dwa razy – na ogół trzy albo więcej.

Skip to content