2007 rokiem Josepha CONRADA KORZENIOWSKIEGO

ROK JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEG odbywa się z okazji 150. rocznicy urodzin  pisarza

    Na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłoszony przez Polski Komitet do spraw UNESCO i poparty przez Komitet do spraw UNESCO Wielkiej Brytanii – 150. rocznica urodzin pisarza została wpisana do kalendarza rocznic UNESCO na rok 2007. Rocznica urodzin „polskiego szlachcica – brytyjskiego pisarza i żeglarza” to ważne wydarzenie.

    Joseph Conrad Korzeniowski jest, obok Fryderyka Chopina najbardziej na świecie znanym twórcą, związany  z kulturą polską. Zajmuje niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej. „Jądro ciemności”, „Lord Jim”, „’Nostromo” czy „Tajny agent” – to uznane arcydzieła. Wśród pisarzy, którzy zmienili oblicze nowoczesnej prozy powieściowej, jest zapewne najszerzej czytanym. W ostatnich latach przeżywa nowy wzrost popularności, zwłaszcza w EuropieZachodniej, ale nie tylko. Ostatni laureat nagrody Nobla, pisarz turecki Orhan Pamuk, wybrał motto z Conrada dla swojej najbardziej znanej powieści.

    Organizatorami Roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego są Instytut Adama Mickiewicza i Polskie Towarzystwo Conradowskie (Gdańsk, Targ Rakowy 5/6).

    Joseph Conrad, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz ( ur. 3 grudnia 1857 w Berdyczowie, zm. 3 sierpnia 1924 w Canterbury), brytyjski pisarz polskiego pochodzenia tworzący w języku angielskim, marynarz, kapitan floty handlowej, podróżnik.

    W 1861 rodzice Korzeniowskiego zostali zesłani za działalność przeciwko caratowi w głąb Rosji, do Wołogdy. Po śmierci Ewy z Bobrowskich – matki pisarza – 11 kwietnia 1865 roku  w Czernihowie (okolice Kijowa) zaopiekował się nim jej brat – Tadeusz Bobrowski.  Po powrocie ojca Apolla Korzeniowskiego z wygnania w 1867 zamieszkali w Krakowie, gdzie pisarz uczył się w Gimnazjum św. Anny. 23 maja 1869 zmarł mu ojciec.

    Jako siedemnastolatek w 1874 Korzeniowski wyjechał do Marsylii, gdzie pracował jako marynarz. Stąd wyruszył w swoją pierwszą w życiu podróż morską. W lipcu 1878 wyjechał do Anglii i rozpoczął tam służbę w brytyjskiej marynarce handlowej. W 1886 uzyskał stopień kapitana i otrzymał obywatelstwo brytyjskie.

    Pływając jako marynarz na wielu statkach zwiedził porty na Dalekim Wschodzie,  w Australii i Oceanii, Ameryce Środkowej; był też kapitanem statku parowego kursującego po Kongo (podróż 1890). W 1894 roku zrezygnował ze służby w marynarce i osiadł na stałe pod Londynem.

    W roku 1889 zaczął pisać swoją pierwszą powieść, Szaleństwo Almayera, która ukazała się drukiem sześć lat później (29 kwietnia 1895). Jednak mimo uznania krytyki nie był pisarzem znanym – dopiero w 1916 roku wraz z ukazaniem się Gier losu zdobył popularność. Wszystkie jego książki są oparte na wątkach autobiograficznych, na tym, co Conrad przeżył, usłyszał lub zobaczył podczas swych podróży.

    Pod koniec życia nosił się z zamiarem powrotu do Polski, ale zbyt wiele spraw trzymało go w Anglii. Wypowiadał się o sprawach polskich w publicystyce.

Twórczość (wybór)

źrodło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad

     CYTATY

 •   Stawianie żagli na jachcie podobne jest do rozwijania skrzydeł u ptaka: lekkość, z jaką jacht się      porusza,  stanowi rozkosz dla oczu.
 •   Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.
 •   Morze, zapewne wskutek zawartej w nim soli, nadaje szorstkość zewnętrznej powłoce swych sług, lecz zachowuje słodycz ich ducha.
 •   Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich.
 •    Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa.
 •    Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze aż do  końca.
 •    Żyjemy  tak  jak  śnimy  –  samotnie.
 •    Najbardziej  egzotyczną  dżunglą na świecie  jest  psychika  ludzka.
 •    Z  naprawdę  wielkich,  posiadamy  tylko  jednego  wroga  –  czas.
 •    Stawianie  żagli  na  jachcie  podobne  jest  do  rozwijania  skrzydeł u ptaka: lekkość, z jaką jacht się  porusza, stanowi rozkosz dla oczu.
 •   Tylko  praca  daje  okazję  odkryć  nam  nas  samych,  pokazać to, czym  naprawdę  jesteśmy,  a  nie  tylko  to,  na  co  wyglądamy.
 •   Samotność jest ciężkim i nieodzownym warunkiem istnienia.
 •   Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
 •   Żyjemy tak jak śnimy – samotnie. 
 •   Najbardziej egzotyczną dżunglą na świecie jest psychika ludzka.
 •   Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć, jeśli chce żyć przyzwoicie.
 •   Wszelkie nasze złudzenia są tylko wizjami odległej, niedosiężnej prawdy niejasno dostrzeganej.
 •   Z  naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga – czas.
Skip to content