2012 – J. I. KRASZEWSKI

Patroni Roku 2012

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Umysłowe zajęcia

Manula Kalicka ,Umysłowe zajęcia , „Polityka” 2012, nr 1 

[fragmenty]

Kiedy dorastał, inteligencja – warstwa społeczna, do której przynależność obecnie ponoć jest passe i trąci myszką – dopiero się rodziła. Józef Ignacy Kraszewski, trzeci z patronów 2012 r., był jednym  jej pierwszych przedstawicieli. 
Przyszedł na świat latem 1812 r. w warszawskim hotelu, gdzie nocowała jego matka, uciekająca z kresowego majątku przed rozpoczynającą się wielką wojną rosyjsko-francuską i armią stu narodów, która przemieszczała się tuż obok ich rodzinnego dworu, maszerując żwawo w kierunku Moskwy i, jak to było w zwyczaju, rabując przy okazji.
Umarł zaś 19 marca 1887 r. w Genewie, też w hotelu i też uciekając – przed więzieniem i niesławą.
Wywodził się z rodziny ziemiańskiej, zamożnej i kulturalnej. Miał czworo rodzeństwa, jako najstarszy syn powinien objąć majątek. Nauki pobierał w Białej, wtedy radziwiłłowskiej, teraz podlaskiej, w Lublinie i Świsłoczy. Nie był uczniem pilnym, powtarzał jedną z klas, ale pasjonował się czytaniem […]

czytaj dalej:http://www.polityka.pl/historia/

więcej:http://www.culture.pl/

 

Skip to content