GALERIA PROFESORÓW LICEUM KRZEMIENIECKIEGO

Galeria postaci Liceum Krzemienieckiego

i Instytutu Humanistyczno-Pedagogicznego

im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu

Celem galerii jest zachowanie pamięci o ludziach, którzy przez wieki pełnili i nadal pełnią w mieście Krzemieńcu służbę edukacyjną na rzecz społeczeństwa wypełniając misję kształcenia młodzieży. Pracą swą wnoszą też wkład w rozwój kultury miasta i regionu.

Postać i historię wiekopomnych dzieł tworzą ludzie. Przez kolejne pokolenia, w zmieniających się warunkach, doskonalą je oddając im swą wiedzę, umiejętności, pasje. Należą do nich nie tylko inicjatorzy poczynań, ale także szeregowi pracownicy, którzy w codziennym trudzie realizują idee swoich liderów, dodając swojej pracy cech własnej osobowości.

Takim dziełem, które z dzisiejszej perspektywy można uznać za wiekopomne było Liceum Krzemienieckie. Jego sięgająca początku XIX wieku historia miała swój początek w dalekowzrocznym zamyśle inicjatorów: Adama Jarzego Czartoryskiego, Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja. Stworzone wtedy, w 1805 r. podstawy Gimnazjum Wołyńskiego, rozwijane od 1819 r. w Liceum Wołyńskim, były na tyle trwałe, że mimo likwidacji szkoły po upadku Powstania Listopadowego w roku 1831, można się było do nich odwołać i ponownie przywołać do istnienia szkołę – Liceum Krzemienieckie – w roku 1920.

Dalszą historię szkoły tworzyli bardziej współcześni nam ludzie, którzy, twórczo rozwijając idee swych poprzedników sprzed ponad wieku, tchnęli w nią nowego ducha.

Polityka ponownie zniszczyła ich dzieło w roku 1939, ale tylko materialnie. Duch pozostał i nadal czuje się jego obecność w murach, w których obecnie działa ukraiński Instytut Humanistyczne – Pedagogiczny im. Tarasa Szewczenki. Jego historia toczy się nadal z szacunkiem dla dawnej szkoły polskiej, wśród wielu znaków, które na terenie szkoły to upamiętniają. Historię tę tworzą też ludzie, którzy codzienną pracą oddają się sprawie kształcenia przyszłych pokoleń.

O ludziach takich, działających na niwie edukacyjnej, nie powinno się zapominać. Mimo, że rezultaty ich pracy widoczne są po upływie lat co najmniej kilkunastu, to oni wykonują pracę „u podstaw”, która zasadniczo wpływa na kształt życia społeczeństwa.

Takie podejście i rozumienie roli nauczycieli było podstawą zrodzonego w 2008 r. pomysłu upamiętnienia ludzi tworzących historię Liceum Krzemienieckiego i Instytutu Humanistyczno – Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu. Istotą pomysłu było stworzenie galerii założycieli i nauczycieli obydwu tych szkół. W galerii będą przedstawione ich wizerunki i podstawowe informacje biograficzne.

Dzięki przychylności Rektora Instytutu prof. Afanasija Łomakowycza, pomysł ten przerodził się w projekt, którego realizacja doszła do skutku w roku 2009. Miejscem prezentacji galerii jest Sala im. Tadeusza Czackiego w Bibliotece Instytutu Humanistyczno -Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki.

Galeria będzie mieć charakter otwarty, rozwojowy, w miarę upływu czasu będzie wzbogacana o dalsze postacie i ich biografie. Zasadniczym przeznaczeniem galerii będzie wypełnianie roli prezentacyjnej, edukacyjnej i naukowo- historycznej.

Hanna Gronowska-Szaniawska, Warszawa, wrzesień 2009 r.

Skip to content