27 śmierci Toby’ego Obeda (Nike Czytelników 2020)

Joanna Gierak-Onoszko

Krzywda zaczyna się od słów. Joanna Gierak-Onoszko pisze, jak jeden z najszczęśliwszych krajów świata metodycznie i przez dziesięciolecia krzywdził swoich obywateli. Ale również – jak kraj, który uświadomił sobie własną winę, stara się coś z nią zrobić. Nazywają siebie ocaleńcami. Jest ich około 150 tysięcy, lecz jeśli dołożyć do tego współmałżonków, dzieci, a bardzo często i wnuki, liczba gwałtownie puchnie. Mieszkają w Kanadzie, kraju – zresztą słusznie – uznawanym za jeden z najszczęśliwszych na świecie. Sami z tego korzystają, jak umieją i mogą, choć trudno ich uznać za ludzi szczęśliwych. Należą do Pierwszych Narodów, a więc tych, którzy zasiedlali kanadyjskie puszcze i daleką Północ przed przybyciem Europejczyków i ich Jezusa Chrystusa. Jezus odgrywa tu niezwykle ważną rolę, gdyż wszystko (lub prawie) działo się w jego imieniu, choć niekoniecznie w zgodzie z nauką i Ewangelią. Byli uczniami tzw. residential schools, czyli szkół z internatem, najczęściej prowadzonych przez przeróżne kościoły chrześcijańskie. Powiedzieć, że doświadczyli traumy, to nie powiedzieć nic. (…)

Źródło: www.vogue.pl

Skip to content