Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli (NIKE 2020)

Radek Rak

(…)”Wtóre słowo” nie jest bynajmniej relacją historyczną (tę zastępuje umieszczony pod koniec książki tekst „O galicyjskich krwawych zapustach, czyli chłopskim zrywie Jakuba Szeli” autorstwa dr Arkadiusza S. Więcha), lecz sprytną trawestacją „słów pierwszych”, w dodatku nie zawsze dotyczących źródłowej historii. Naturalnie jedna z przekształcanych w ten sposób opowieści to „Słowo o Jakubie Szeli” Brunona Jasieńskiego. Już jednak w pierwszym rozdziale Radek Rak pokazuje, w jakim kierunku odchodzi od poematu, którego pierwsza strofa traktuje o gniewie (…)

Źródło: culture.pl

Skip to content