Historia filozofii XX wieku. T.1 i T.2

Tadeusz Gadacz

Książka autorstwa prof. Tadeusza Gadacza Historia filozofii XX wieku to rzecz ze wszech miar niezwykła. Niezwykła zarówno ze względu na jej twórcę, jak i ze względu na rozmach i precyzję, z jaką została przygotowana. „Tadeusz Gadacz – pisze prof. Piotr Sztompka – podjął dzieło na pierwszy rzut oka niemożliwe, przekraczające ramy jednego człowieczego intelektu i jednej ludzkiej biografii (…) dzieło to imponuje (…) niewiarygodną wprost erudycją autora, obszarem i głębią lektur, precyzją i rygoryzmem interpretacji, (…) oryginalną typologią kierunków czy szkół filozoficznych”[…]

Źródło:lideria.pl

Skip to content