Portret Czapskiego

Wojciech Karpiński

Książka o życiu, malarstwie i pisarstwie Józefa Czapskiego. Niezwykły portret Józefa Czapskiego: świadka wieku, wybitnego malarza, pisarza i czytelnika.

Źródło: zeszytyliterackie.com

Skip to content