Sygnatury wg UKD

00 Wiedza i kultura
004 Informatyka i technika komputerowa
005 Zarządzanie
02 Bibliotekarstwo
1 Filozofia
159.9 Psychologia
2 Religia
31 Statystyka
316 Socjologia
32 Polityka
329.78 Organizacje młodzieżowe
33 Ekonomia
355 Wojskowość
37 Oświata i wychowanie
372.8 Metodyka nauczania
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
502 Przyroda
502.3/.7 Ochrona przyrody
51 Matematyka
52 Astronomia
53 Fizyka
54 Chemia
55 Geologia
56 Paleontologia
57 Biologia
58 Botanika
59 Zoologia
61 Medycyna
62 Technika
621.3 Elektrotechnika
63 Rolnictwo
64 Gospodarstwo domowe
654/658 Telekomunikacja. Księgarstwo. Transport. Księgowość. Zarządzanie biznesem
66/69 Przemysł. Rzemiosło
703(091) Historia sztuki
74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne
75 Malarstwo
77 Fotografia
78 Muzyka
791.43 Film
792 Teatr
793/799 Zabawy, gry sportowe
80/81 Językoznawstwo
811=1/=9 Poszczególne języki
82.0 Teoria literatury
821=1/=9 Literatura w oryginale*
821.1/.9(091) Historia literatury światowej
821.1/.9(091)A/Z Pisarze świata
821.162.1(091) Historia literatury polskiej
821.162.1(091)A/Z Pisarze polscy
82-1 Poezja
82-2 Dramat
82-4 Szkice, eseje
82-6 Listy
82-7 Satyra
82-82 Antologie
82-84 Aforyzmy
82-312.4 Kryminały, powieści detektywistyczne*
82-92 Reportaże
82-93 Literatura młodzieżowa*
82-311.9 Literatura fantastyczno-naukowa*
821.111-3 Literatura angielska *
821.111(73)-3 Literatura amerykańska*
821.111(94)-3 Literatura australijska*
821.112.2-3 Literatura niemiecka*
821.112.2(436)-3 Literatura austriacka*
821.112.5/.113.6]-3 Literatura holenderska i skandynawska*
821.124-3 Literatura łacińska*
821.131.1-3 Literatura włoska*
821.133.1-3 Literatura francuska*
821.134.2-3 Literatura hiszpańska*
821.134.2/.3(7/8)]-3 Literatura iberoamerykańska*
821.14`02-3 Literatura starogrecka*
821.14`06-3 Literatura nowogrecka*
821.161.1-3 Literatura rosyjska*
821.162.1-3 Literatura polska*
821.162.3/.4]-3 Literatura czeska i słowacka*
821-3 Inne literatury*
910.4 Opisy podróży
910.4(091) Historia odkryć geograficznych
912 Mapy. Atlasy
913(100) Geografia powszechna
913(438) Geografia Polski
913(438)A/Z Geografia Polski (krainy, miasta)
913(4) Geografia Europy
913(5) Geografia Azji
913(6) Geografia Afryki
913(7/8) Geografia Ameryki
929-051/052 Autobiografie/Biografie zbiorowe
929-051/052A/Z Autobiografie/Biografie indywidualne
930.85 Historia kultury
94 Historia powszechna
94(3) Historia starożytna
94(=411.16) Historia narodu żydowskiego
94(4) Historia Europy
94(100)”1914/1918” I wojna światowa
94(100)”1939/1945” II wojna światowa
94(100)”1939/1945”::355.49 Wojna morska
94(4)”1945…” Historia powojenna
94(410/498) Historia-poszczególne kraje Europy
94(410) Historia Anglii
94(430) Historia Niemiec
94(436/437) Historia Austrii i Czech
94(438) Historia Polski
94(438)A/Z Historia regionów i miast
94(438).01 Pradzieje
949438).02 Piastowie
94(438).03 Jagiellonowie
94(438).04 Królowie elekcyjni
94(438).06 Stanisław August. Rozbiory
94(438).06 Powstanie Kościuszkowskie
94(438).07 Księstwo Warszawskie
94(438).07 Powstanie Listopadowe
94(438).07 Powstanie Styczniowe
94(438).07 Zabory
94(438).078 I wojna światowa. Polska
94(438).081 Okres 1918-1939
94(438).082 II wojna światowa. Polska
94(438).082.1 Wrzesień 1939
94(438).082.218 Powstanie Warszawskie
94(438).082.3/.4 Polacy na frontach II wojny światowej
94(438).082.5 Działania radzieckie przeciw Polsce
94(438).083 Polska Ludowa 1944/45-1989
94(44) Historia Francji
94(450/460) Historia Włoch i Hiszpanii
94(474.5) Historia Litwy
94(47+57) Historia Rosji i ZSRR
94(480/489) Historia państw skandynawskich
94(5) Historia Azji
94(6) Historia Afryki
94(7) Historia Ameryki Płn.
94(8) Historia Ameryki Płd.
94(9) Historia Oceanii i regionów polarnych

* odnosi się do prozy a dokładniej do powieści, opowiadań, nowel

Skip to content