Częściej kupujemy niż pożyczamy…

? Czytane książki najczęściej kupujemy, rzadziej pożyczamy? Wzrósł nieco udział książek wypożyczonych z bibliotek…

Opublikowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Niedziela, 24 marca 2019

Skip to content