Korczak Digital Repository

DOKUMENTY (12)/ FOTOGRAFIE (24)/PUBLIKACJE (84)

„W sekcji „Fotografie” Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego wśród zgromadzonych zbiorów znajdują się portrety Korczaka z różnych okresów życia i zdjęcia z jego wychowankami. Na zdjęciu: Janusz Korczak i Sabina Lejzerowicz z dziećmi i personelem gospodarstwa „Różyczka”. Ze zbiorów United States Holocaust Memorial Museum

Konsorcjum „Repozytorium Janusza Korczaka”• Janusz Korczak Association of Canada• Centrum Kompetencji Cyfrowych UW• Wydział Historii UW• The Faculty of Education, UBC, Kanada• Fundacja Korczakowska

Źródło: korczak.ckc.uw.edu.pl

Skip to content