Ojczysty dodaj do ulubionych

i jego Ciekawostki językowe… stan na dziś to 1330 postów (słów, wyrażeń) w różnych językowych kategoriach np. język, starocia, semantyka, słowotwórstwo, nauka, ludzie, przedmioty i inne.

Wszystko to uszeregowane alfabetyczne. Prawdziwa uczta

Zacznijmy od A

AD HOC

Lubimy posługiwać się tym erudycyjnym łacińskim wyrażeniem, czasem jednak robimy to niezgodnie z jego znaczeniem, a więc błędnie. Ad hoc oznacza ‘doraźnie, specjalnie w tym celu, bez przygotowania’, np. Profesor pouczał, że hipotezy wyjaśniające nie powinny być formułowane ad hoc, gdyż takowe nie nadają się do wyjaśniania innych faktów niż ten, który w danej chwili chcemy wyjaśnić; W tej sytuacji koalicja zawiązała się ad hoc, w ciągu niespełna dwóch godzin. Wyrażenie ad hoc nie oznacza natomiast ani ‘przypadkowo’, ani ‘byle jak, byle gdzie’ (a więc nie: „Brakowało osoby zarządzającej, budy jarmarczne były rozstawiane ad hoc, na każdym wolnym skrawku – na chodniku, trawnikach…”, poprawnie: Brakowało osoby zarządzającej, budy jarmarczne były rozstawiane byle gdzie, na każdym wolnym skrawku – na chodniku, trawnikach…).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]

źródło

Polecamy

 

Źródło: www.nck.pl

Skip to content