Użyteczne linki

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna wszystko co najważniejsze o maturze w „starej” i „nowej” odsłonie
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie wszystko co najważniejsze o maturze w województwie mazowieckim
  • www.otouczelnie.pl wyszukiwarka i porównywarka ponad 200 uczelni wyższych w Polsce. Miasta Akademickie, uczelnie, wydziały, kierunki studiów, poradniki dla maturzystów …
  • Gram i Zdam platforma zawiera zadania maturalne z publikacji Testy i arkusze Wydaw. Operon, tak aby można było je rozwiązać na komputerze, tablecie czy komórce. Uczeń może również przeglądać wybrane fragmenty vademecum i zdawać egzaminy z zawartego w nich materiału
  • Zdasz To „ZDASZ.TO” – maturalne repetytorium nowego typu (serwis internetowy i książki). W serwisie pod adresem www.zdasz.to znajdują się zarówno wszystkie materiały z książkowego repetytorium, jak i multimedia do części teoretycznej.
  • Wybierz studia portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości.
  • Perspektywy o maturze platforma edukacyjna Perspektywy o egaminsch maturalnych, maturze międzynarodowej i … studniówce
  • Dla Maturzysty informacje dla maturzystów np. wyszukiwarka kierunków studiów wg zdawanych na maturze przedmiotów
  • Spis – rejestr uczelni publicznych wykaz publicznych uczelni akademickich w podziale według typu uczelni podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  • Matura na 6 o kursach, o wymaganiach, przykładowe arkusze w tym baza tematów do matury ustnej z jęz. polskiego …czyli jak dobrze przygotować się do matury
Skip to content