Użyteczne linki

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Wszystko co najważniejsze o maturze w „starej” i „nowej” odsłonie
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  Wszystko co najważniejsze o maturze w województwie mazowieckim
 • Gram i Zdam
  platforma zawiera zadania maturalne z publikacji Testy i arkusze Wydaw. Operon, tak aby można było je rozwiązać na komputerze, tablecie czy komórce. Uczeń może również przeglądać wybrane fragmenty vademecum i zdawać egzaminy z zawartego w nich materiału
 • Zdasz To
  „ZDASZ.TO” – maturalne repetytorium nowego typu (serwis internetowy i książki). W serwisie pod adresem www.zdasz.to znajdują się zarówno wszystkie materiały z książkowego repetytorium, jak i multimedia do części teoretycznej.
 • Wybierz studia
  portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości.
 • Perspektywy o maturze
  platforma edukacyjna Perspektywy o egaminsch maturalnych, maturze międzynarodowej i … studniówce
 • Dla Maturzysty
  informacje dla maturzystów np. wyszukiwarka kierunków studiów wg zdawanych na maturze przedmiotów
 • Spis – rejestr uczelni publicznych
  wykaz publicznych uczelni akademickich w podziale według typu uczelni podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
 • Matura na 6
  o kursach, o wymaganiach, przykładowe arkusze w tym baza tematów do matury ustnej z jęz. polskiego …czyli jak dobrze przygotować się do matury
Skip to content