Patroni roku 2017

SEJM wybrał:
Piłsudski, Kościuszko, Conrad-Korzeniowski, Chmielowski, Koźmiński. Sejm przyjął uchwałę, w której zawarto postaci historyczne patronujące w przyszłym roku. Do zaszczytnego zestawu dołączona została także… rzeka Wisła.
SENAT wybrał:
Władysław Biegański, Tadeusz Kościuszko, Józef Haller, Władysław Raczkiewicz. Rok 2017 będzie także rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.

O PATRONACH

Marszałek Józef Piłsudski
polski działacz społeczny i niepodległościowy, twórca Legionów Polskich, naczelny wódź Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski, przywódca sanacji i dwukrotny premier .
[…]Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski…

Józef Korzeniowski pseud. Joseph Conrad
syn polskich zesłańców syberyjskich, pisarz piszący w Anglii i po angielsku, pierwszoplanowa postać literatury światowej. W grudniu 2017 obchodzona będzie 160. rocznica Jego urodzin. „Jądro ciemności”, „Lord Jim”, „Smuga cienia”, „Tajny agent”, „Szaleństwo Almayera” powieści te przeszły do historii literatury.  
[…]Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (…) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne…

Adam Chmielowski św. brat Albert
założyciel zgromadzenia albertynów i albertanek, malarz, święty Kościoła katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych.
[…]Jego działalność przyczyniła się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia…

Honorat Koźmiński
właściwie Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński to polski kapucyn, teolog, prezbiter, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego. Całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi,
a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu.

Rok 2017 ma być również Rokiem Rzeki Wisły. 550 lat temu, w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły […]Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu  nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego…

Generał Józef Haller
jeden z  najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych
z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym.
[…]Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera pozwoli nie tylko przybliżyć postać samego generała i jego najbliższych (Stanisława Hallera
i Cezarego Hallera, oficerów Wojska Polskiego), ale także skupić uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości  patriotycznego ducha…

Władysław Biegański
wybitny lekarz, badacz, etyk, społecznik. Uczynił z prowincjonalnego szpitala w Częstochowie ośrodek naukowy – „małą klinikę”, której dorobek porównywano z dorobkiem ośrodków uniwersyteckich. W ciągu 35 lat pracy w Częstochowie Biegański ogłosił drukiem 132 prace w dziedzinie medycyny i filozofii. Był prekursorem kilku dziedzin medycyny, w tym neurologii, kardiologii, ortopedii. Popularyzował oświatę sanitarną, w szczególności zasady higieny, wygłaszając liczne odczyty.

Władysław Raczkiewicz
jeden z najważniejszych polityków pierwszej połowy XX wieku. 6 czerwca 2017 r. upływa siedemdziesiąt lat od jego śmierci.
[…]Postrzegany był jako państwowiec. Jednak najważniejszy urząd, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przyszło mu zajmować w tragicznym dla Polski okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Jedną z przyczyn nominowania go na stanowisko prezydenta były jego bardzo dobre kontakty z Polonią, zapoczątkowane w okresie pełnienia funkcji marszałka Senatu, izby parlamentu sprawującej opiekę nad Polonią. Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego…

Senatorowie wyrazili także przekonanie, że  przywołanie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej z roku 1717 i ustanowienie z tej okazji roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Korony Polskiej – „będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa, w szczególności dla młodego pokolenia”.

Uchwałami Sejmu i Senatu PATRONEM ROKU 2017 został:

TADEUSZ KOŚCIUSZKO
 polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, honorowy obywatel Republiki Francuskiej, obrońca Konstytucji 3 Maja, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku,  W 2017 roku minie 200 lat od Jego śmierci.
[…], by naród polski oddał należny hołd pamięci swego bohatera, bohatera światowej sławy, a także by młodym pokoleniom wskazać przykład służby  poświęcenia dla Ojczyzny, i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu…Rok 2017 ma być więc upamiętnieniem tej wybitnej dla Polaków, ale  Amerykanów postaci. Należy pamiętać o jego niezłomności w walce  niepodległość polską (ale i amerykańską).
[…]Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość…

Źródło: dzieje.pl
http://historykon.pl/patroni-roku-2017-sejm-przyjal-uchwale/

Skip to content