Zbiory

Księgozbiór liczy ponad 27000 woluminów (dane grudzień 2022 r.)  i obejmuje:

 • encyklopedie, leksykony i słowniki – ogólne, rzeczowe i językowe
 • atlasy, mapy i wydawnictwa albumowe,
 • literaturę piękną – polską i obcą,
 • pozycje z zakresu literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy,
 • lektury (pozycje wieloegzemplarzowe),
 • programy nauczania i nieduży zbiór podręczników szkolnych,
 • literaturę metodyczną dla nauczycieli.

Stworzony został też dział z pozycjami dla MATURZYSTÓW.

Biblioteka posiada również pokaźny zbiór literatury w języku angielskim (dar absolwenta Szkoły), a także pozycje z literatury w języku francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Zdecydowana większość zbiorów jest udostępniona do wypożyczenia. Szczegółowe zasady określa regulamin biblioteki.

Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu. W uzasadnionych przypadkach biblioteka umożliwia wypożyczenie niektórych pozycji do domu na weekend lub w godzinach zamknięcia czytelni. Część zbiorów znajduje się w pracowniach przedmiotowych ( zasady korzystania ustala nauczyciel przedmiotu) i w rezerwie magazynowej.

Najstarszą książką w zbiorach jest dzieło Tadeusza Czackiego, wyd. z 1800 r.- „O litewskich i polskich prawach” Pierwszą wpisaną do inwentarza jest W. L. Anczyca „Duch puszczy”, wyd. z 1946 r. W zbiorach mamy też CYMELIA – pozycje z dedykacjami, autografami pisarzy, pozycje „szczególne” ze względu np. na rok czy miejsce wydania. Warte uwagi czytelnika. Księgozbiór regularnie wzbogacamy nowościami ( w miarę możliwości finansowych). Są wśród nich pozycje, które zdobyły nagrody literackie i te poszukiwane przez czytelników. Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą zbiorów: KATALOGI ONLINE. UWAGA: Katalog jest dostępny tylko w szkolnej sieci!

Księgozbiór biblioteczny ustawiony został wg działów UKD, które są sygnaturą dla poszczególnych woluminów i egzemplarzy zbiorów specjalnych.

Oprócz sygnatur wg UKD zbiory znaleźć można pod sygnaturami opisowymi np. Varsaviana; Filmoteka; Multimedia; Audiobooki. Każda zakładka z numerem UKD dla ułatwienia zawiera opis słowny.

Czasopisma dostępne w bibliotece ( tylko numery archiwalne, aktualne tylko 9 tytułów), które polecamy naszym czytelnikom:

 1. Academia 
 2. Aura
 3. Biblioteka w Szkole bieżąca prenumerata
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn IPN i Pamięć.pl bieżąca prenumerata
 6. Charaktery  bieżąca prenumerata
 7. Chemia w Szkole
 8. Cogito
 9. Do Rzeczy
 10. Dyrektor Szkoły
 11. Fizyka w Szkole
 12. Français Présent bieżąca prenumerata
 13. Gazeta Wyborcza
 14. Geografia w Szkole
 15. Historia Do Rzeczy
 16. Italia Mi piace! bieżąca prenumerata
 17. Karta
 18. Książki. Magazyn do czytania bieżąca prenumerata
 19. Matematyka 
 20. Mówią Wieki
 21. National Geographic Polska
 22. Newsweek Polska
 23. Newsweek (tylko on-line)
 24. Nowa Szkoła
 25. Nowe Książki
 26. Perspektywy
 27. Polityka
 28. Przekrój  bieżąca prenumerata
 29. Przyroda Polska
 30. Rzeczpospolita
 31. Spotkania z Zabytkami
 32. Stolica bieżąca prenumerata
 33. Świat Nauki
 34. Tygodnik Powszechny
 35. Urania
 36. W Sieci Historii
 37. Wiadomości Historyczne 
 38. Wielcy Malarze
 39. Teatr
 40. The Economist  bieżąca prenumerata
 41. Wiedza i Życie
 42. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

W czytelni udostępniamy również inne archiwalne tytuły czasopism, które kiedyś biblioteka prenumerowała a także egzemplarze uczniowskich czasopism tych wydawanych kiedyś jak „Promień Szkolny”   „Czadek „i wydawanych do dziś  „Gazeta Festiwalowa”

Zbiory specjalne (w tym MULTIMEDIA) – czyli wszystko to, co nie jest drukiem zwartym. Łącznie ok. 1390 egz. (dane grudzień 2022 r.)

Zbiory te obejmują:

 • kasety magnetofonowe (T)
 • kasety wideo  (Tw)
 • foliogramy (F)
 • CD-ROMy (CDR ) dokumenty elektroniczne
 • płyty CD audio (CD)
 • płyty DVD i CD z filmami (CDF)
 • przeźrocza (P)

Największy zbiór stanowią:

CDF filmy na DVD  – 892;

Tw kasety wideo – 225 (głównie ekranizacje lektur szkolnych, ale również pozycje popularno-naukowe i archiwalne nagrania Festiwali Teatralnych w CZACKIM – Festiwale od I do XVI, które zostały już zdygitalizowane na płyty DVD)  ;

T kasety magnetofonowe – 172 (są to w większości kasety z materiałem do nauki języków obcych i stanowią uzupełnienie oferty podręczników);

CD płyty audio- 85

CDR dokumenty elektroniczne– 15 ,których ofertę tytułową prezentujemy poniżej:

CDR

 •  Elektroniczny Atlas świata
 • Multimedialny słownik języka angielskiego
 • Złota Encyklopedia PWN-3 płyty
 • Język polski : kompendium wiedzy
 • Die CD-ROM Grammatik Deutsch …
 • Ubungsblatter per Mausklick
 • Multimedialny atlas historyczny – 2 płyty
 • Atlas Świata
 • Dzieje cywilizacji – 4 płyty

 Wiele egzemplarzy gromadzonych w bibliotece multimediów jest darowizną tytułów prasowych i osób prywatnych i nie są  jeszcze zinwentaryzowane (zewidencjonowane). Są to dość duże zbiory, do wglądu w czytelni multimedialnej, z możliwością wypożyczenia. Zbiory specjalne niewątpliwie wymagają poszerzenia oferty, o którą w miarę możliwości zabiegamy.

DOKUMENTY prawa wewnątrzszkolnego (wybrane) i inne dokumenty

W MCI dostępne są papierowe wydania Przedmiotowych Systemów Oceniania (Przedmiotowe Ocenianie) poszczególnych nauczycieli oraz wskazane przez nich programy i rozkłady materiałów a także inne dokumenty w ich papierowej wersji (m. in. dokumenty biblioteki takie jak plany pracy, sprawozdania, DPRCZ i inne).

DPRCZ,

Statut Szkoły,

Regulamin.

Skip to content