Zbiory

Księgozbiór liczy ponad 26900 woluminów (dane grudzień 2016 r.)  i obejmuje:
 • encyklopedie, leksykony i słowniki – ogólne, rzeczowe i językowe
 • atlasy, mapy i wydawnictwa albumowe,
 • literaturę piękną – polską i obcą,
 • pozycje z zakresu literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy,
 • lektury (pozycje wieloegzemplarzowe),
 • programy nauczania i nieduży zbiór podręczników szkolnych,
 • literaturę metodyczną dla nauczycieli.
Stworzony został też dział z pozycjami dla MATURZYSTÓW.
Biblioteka posiada również pokaźny zbiór literatury w języku angielskim (dar absolwenta Szkoły), a także pozycje z literatury w języku francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Zdecydowana większość zbiorów jest udostępniona do wypożyczenia. Szczegółowe zasady określa regulamin biblioteki.
Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu. W uzasadnionych przypadkach biblioteka umożliwia wypożyczenie niektórych pozycji do domu na weekend lub w godzinach zamknięcia czytelni. Część zbiorów znajduje się w pracowniach przedmiotowych ( zasady korzystania ustala nauczyciel przedmiotu) i w rezerwie magazynowej.
Najstarszą książką w zbiorach jest dzieło Tadeusza Czackiego, wyd. z 1800 r.- „O litewskich i polskich prawach”
Pierwszą wpisaną do inwentarza jest W. L. Anczyca „Duch puszczy”, wyd. z 1946 r.
W zbiorach mamy też CYMELIA – pozycje z dedykacjami, autografami pisarzy, pozycje „szczególne” ze względu np. na rok czy miejsce wydania. Warte uwagi czytelnika.
Księgozbiór regularnie wzbogacamy nowościami ( w miarę możliwości finansowych). Są wśród nich pozycje, które zdobyły nagrody literackie i te poszukiwane przez czytelników.
Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą zbiorów: KATALOGI ONLINE. UWAGA: Katalog jest dostępny tylko w szkolnej sieci!
Księgozbiór biblioteczny ustawiony został wg działów UKD, które są sygnaturą dla poszczególnych woluminów i egzemplarzy zbiorów specjalnych.
Oprócz sygnatur wg UKD zbiory znaleźć można pod sygnaturami opisowymi np. Varsaviana; Filmoteka; Multimedia; Audiobooki. Każda zakładka z numerem UKD dla ułatwienia zawiera opis słowny.
Czasopisma dostępne w bibliotece (numery aktualne i/lub archiwalne), które polecamy naszym czytelnikom:
 1. Academia
 2. Aura (tylko numery archiwalne)
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn IPN i Pamięć.pl (tylko numery archiwalne)
 6. Charaktery 
 7. Chemia w Szkole
 8. Cogito
 9. Do Rzeczy
 10. Dyrektor Szkoły
 11. Fizyka w Szkole
 12. Français Présent
 13. Gazeta Wyborcza
 14. Geografia w Szkole (tylko numery archiwalne)
 15. Historia Do Rzeczy
 16. Karta  (tylko numery archiwalne)
 17. Książki. Magazyn do czytania
 18. Matematyka (tylko numery archiwalne)
 19. Mówią Wieki (tylko numery archiwalne)
 20. National Geographic Polska
 21. Newsweek Polska
 22. Newsweek (tylko on-line)
 23. Nowa Szkoła (tylko numery archiwalne)
 24. Nowe Książki (tylko numery archiwalne)
 25. Perspektywy (tylko numery archiwalne)
 26. Polityka
 27. Przekrój
 28. Przyroda Polska (tylko numery archiwalne)
 29. Rzeczpospolita
 30. Spotkania z Zabytkami (tylko numery archiwalne)
 31. Stolica
 32. Świat Nauki
 33. Tygodnik Powszechny
 34. Urania
 35. W Sieci Historii
 36. Wiadomości Historyczne  (tylko numery archiwalne)
 37. Wielcy Malarze (archiwalne wydanie)
 38. Teatr
 39. The Economist
 40. Wiedza i Życie
 41. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (tylko numery archiwalne)
W czytelni udostępniamy również inne archiwalne tytuły czasopism, które kiedyś biblioteka prenumerowała a także egzemplarze uczniowskich czasopism tych wydawanych kiedyś jak „Promień Szkolny”   „Czadek „i wydawanych do dziś  „Gazeta Festiwalowa”
Zbiory specjalne (w tym MULTIMEDIA) – czyli wszystko to, co nie jest drukiem zwartym. Łącznie ok. 1260 egz. (dane grudzień 2016 r.) Zbiory te obejmują:
 • kasety magnetofonowe (T)
 • kasety wideo  (Tw)
 • foliogramy (F)
 • CD-ROMy (CDR ) dokumenty elektroniczne
 • płyty CD audio (CD)
 • płyty DVD i CD z filmami (CDF)
 • przeźrocza (P)
Największy zbiór stanowią: CDF filmy na DVD  – 736; Tw kasety wideo – 229 (głównie ekranizacje lektur szkolnych, ale również pozycje popularno-naukowe i archiwalne nagrania Festiwali Teatralnych w CZACKIM – Festiwale od I do XVI, które zostały już zdygitalizowane na płyty DVD)  ; T kasety magnetofonowe-190 (są to w większości kasety z materiałem do nauki języków obcych i stanowią uzupełnienie oferty podręczników); CD płyty audio- 82 CDR dokumenty elektroniczne– 15 ,których ofertę tytułową prezentujemy poniżej: CDR
 •  Elektroniczny Atlas świata
 • Multimedialny słownik języka angielskiego
 • Złota Encyklopedia PWN-3 płyty
 • Język polski : kompendium wiedzy
 • Die CD-ROM Grammatik Deutsch …
 • Ubungsblatter per Mausklick
 • Multimedialny atlas historyczny – 2 płyty
 • Atlas Świata
 • Dzieje cywilizacji – 4 płyty
 Wiele egzemplarzy gromadzonych w bibliotece multimediów jest darowizną tytułów prasowych i osób prywatnych i nie są  jeszcze zinwentaryzowane (zewidencjonowane). Są to dość duże zbiory, do wglądu w czytelni multimedialnej, z możliwością wypożyczenia. Zbiory specjalne niewątpliwie wymagają poszerzenia oferty, o którą w miarę możliwości zabiegamy.
DOKUMENTY prawa wewnątrzszkolnego (wybrane) i inne dokumenty
W MCI dostępne są papierowe wydania Przedmiotowych Systemów Oceniania (Przedmiotowe Ocenianie) poszczególnych nauczycieli oraz wskazane przez nich programy i rozkłady materiałów a także inne dokumenty w ich papierowej wersji (m. in. dokumenty biblioteki takie jak plany pracy, sprawozdania, DPRCZ i inne). DPRCZ, Statut Szkoły, Regulamin.
Skip to content