Ze strony Szkoły

Zapraszamy na spotkanie z Panem Michałem Oleszczykiem, krytykiem filmowym, filmoznawcą i tłumaczem, które odbędzie się dnia 21 stycznia w godz. 10:00-12:00. Udział w spotkaniu biorą klasy humanistyczne. Zgłoszenia od chętnych spoza klas humanistycznych przyjmuje do środy 9 stycznia Maciej Kędziora (3b) (potrzebne będą zgody rodziców!)

Skip to content