W zakresie lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym dodano pozycje:
Zofia Kossak-Szczucka „Błogosławiona wina”
Ferdynand Antoni Ossendowski – „Mocni ludzie”, „Ludzie, zwierzęta, bogowie”
Krystyna Lubieniecka-Baraniak „Gdy brat staje się katem”
Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty), „Tryptyk rzymski”, „Pamięć i tożsamość” (fragmenty), „Fides et ratio” fragmenty)
Karol Wojtyła „Przed sklepem jubilera”
Stefan Wyszyński „Zapiski więzienne”
Paweł Zuchniewicz „Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim”.

Listę zalecanych dzieł teatralnych i filmowych poszerzono o „Przerwanie działań wojennych” reż. Juliusz Machulski, a listę tekstów polecanych do samokształcenia poszerzono o pozycje:
Jan Błoński „Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku”
Grażyna Borkowska „Pozytywiści i inni”
Włodzimierz Dłubacz „O kulturę filozofii”
Keith Houston „Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski”
Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński „Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej”
Piotr Jaroszyński „Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury”
Karl Jaspers „Idea uniwersytetu”
Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński „Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu”
Jakub Z. Lichański „Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka”, t. I i II
„O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur”
Ryszard Przybylski „Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego”.