Matura 2023 – matura ustna

Mniej pytań na ustnej maturze z polskiego!
Jak zapewne maturzyści już widzą jest nowe rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

„§ 59a. 1. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ogłaszanych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wynosi nie więcej niż 120.”

„Szef MEiN przypomniał, że tegoroczni maturzyści z liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który zdaje egzamin maturalny według nowych zasad. Podkreślił, że są to uczniowie, którzy „rozpoczęli swoją przygodę z liceum od pandemii koronawirusa, od nauki zdalnej, a zatem przez kilkanaście miesięcy dostęp do szkoły, do nauczycieli mieli ograniczony”.- To spowodowało pewne decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki w porozumieniu z Centralną Komisja Egzaminacyjną, dotyczące wymogów na egzaminie maturalnym – zaznaczył.

Na egzaminie ustnym z jeżyka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły, maturzysta będzie losował zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich z zakresu lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie – związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).

źródło:https://www.prawo.pl/oswiata/lista-pytan-na-mature-ustna-2023,520079.html

CKE MATURA 2023-Język POLSKI – Zadania jawne na 2023 r. – Aneks do Komunikatu z 1 marca 2023 r.

Coraz też więcej różnych opracowań do tych pytań, część już opracowana , kolejne w opracowaniu i trzeba będzie przez chwilę poczekać!

https://strefaedukacji.pl/
https://poezja.org/wz/zbior/Matura_ustna/#google_vignette
https://klp.pl/pytania-maturalne/
https://www.zestawymaturalne.pl/ i tu przykładowe pytania niejawne:https://www.zestawymaturalne.pl/ 

Polecamy Babę od polskiego. Oto jej porada dla maturzystów: 

„Jak się przygotować do egzaminu?
Kluczem do sukcesu jest przygotowanie odpowiedniej strategii:
? opanowanie schematu wypowiedzi
? przypomnienie treści 40 lektur obowiązkowych
? przedstawienie tezy i argumentów(…)

Ciekawa oferta powtórkowa (bezpłatna i komercyjna) na jej stronach, m. in na https://babaodpolskiego.pl/category/matura-2023/
Skip to content