Narodowe i czackie czytanie „Nad Niemnem”

Zachęcamy do odczarowania pani Elizy, która w XIX wieku dała przykład kobietom, jak być niezależnymi, silnymi i stanowić o własnym życiu. Dziś często postrzegana stereotypowo jako pozytywistyczna pisarka, niezbyt atrakcyjna, staromodna, nudna. Pamiętajmy jednak, że to właśnie ona zdecydowała się, wbrew zakazowi władz carskich, potajemnie przewieźć w bezpieczne miejsce Romualda Traugutta, przywódcę powstania styczniowego.
Powieść „Nad Niemnem” z 1888 roku, zestawiana przez krytyków z „Panem Tadeuszem”, to dzieło różnie oceniane przez czytelników, niektórzy, zauroczeni opisami nadniemeńskiej przyrody, wielokrotnie przeżywają losy Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza, inni nie chcą pamiętać o tej lekturze, no cóż, de gustibus non est disputandum.
Zachęcam wszystkich do czytania fragmentów „Nad Niemnem” w piątek 8 września, w salach, jeśli nauczyciele wyrażą zgodę, na korytarzach, w bibliotece, na boisku szkolnym w czasie przerw.
Klasy 2H, 3H, 4H czytają „Nad Niemnem” na boisku w trakcie lekcji języka polskiego od godziny 11.00.
Zapraszamy!
Iwona Kulpa-Szustak

Poczytali: Czackie czytanie „Nad Niemnem”, zapraszamy na krótkie relacje

2H czyta “Nad Niemnem”
3H czyta “Nad Niemnem”

 

Skip to content