Reymont i Herber – obchody pod auspicjami UNESCO!

Udostępniamy za NCK

W 2024 roku pod auspicjami UNESCO będziemy celebrować dwa wyjątkowe jubileusze: setną rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta oraz stulecie przyznania Władysławowi Reymontowi Literackiej Nagrody Nobla za powieść Chłopi.  UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury – od 1956 roku angażuje się w upamiętnianie  wydarzeń historycznych i wybitnych postaci, zgłaszanych przez państwa członkowskie ONZ, nadając im najwyższą rangę i międzynarodowy rozgłos. 

https://www.nck.pl/aktualnosci/unesco-

 

Skip to content