Fotografie Edwarda Hartwiga w zbiorach Biblioteki Narodowej i Muzeum Warszawy

Udostępniamy

„W Bibliotece Narodowej jest przechowywanych ponad 500 odbitek fotograficznych autorstwa Edwarda Hartwiga, które dość dobrze charakteryzują jego wieloletnią twórczość (…)”.

Fotografie Edwarda Hartwiga w zbiorach Biblioteki Narodowej i Muzeum Warszawy

Skip to content