Czy jestem szczęśliwy? Za kogo mnie pan bierze, za idiotę?