Słowo raz wypowiedziane nie powraca. (Semel emissum volat irrevocabile verbum.)