Ojczysty dodaj do ulibionych

STROPIONY, czyli zbity z TROPU
Czasem nic lepiej nie ukaże pochodzenia słowa niż jego definicja. Przymiotnik STROPIONY, będący dawnym imiesłowem przymiotnikowym od czasownika STROPIĆ, oznacza ‘zbity z tropu, onieśmielony, skonsternowany, zawstydzony’. Czasownik STROPIĆ, częściej używany w postaci mającej pozór formy zwrotnej STROPIĆ SIĘ, ma podobne znaczenie, odpowiednio: ‘pozbawić kogoś pewności siebie, wprawić w zakłopotanie, zbić z tropu; zmieszać, speszyć i ‘stracić pewność siebie, poczuć się zakłopotanym; zmieszać się, speszyć się’. Dawniej wyraz STROPIĆ miał jednak zupełnie inne znaczenie: STROPIĆ było synonimem WYTROPIĆ, czyli ‘dojść do zwierzyny po tropie’. Dopiero z czasem nastąpiła dyferencjacja znaczeń: czasownik WYTROPIĆ zachował znaczenie, a STROPIĆ zaczął oznaczać coś przeciwnego: ‘zbić z tropu’, czyli ‘spowodować, że ktoś zejdzie z tropu, porzuci trop, przestanie podążać właściwym tropem’.
[SJP PWN; USJP; NSPP, WSPP; SEJP Bor, 643]

https://www.facebook.com/jezykojczysty/

Skip to content